Meny
Kundvagn

Integritetsvillkor

KORIKS-FIIBERS INTEGRITETSVILLKOR

Nedan följer en översikt över hur dina personuppgifter behandlas när du besöker vår webbplats www.badtunnaexpert.se, kontaktar oss via vårt onlineformulär eller gör ett köp i vår webbutik.

Personuppgiftsansvarig är Koriks-Fiiber OÜ, organisationsnummer 10959488, adress Harju län, Saue kommun, Saue stad, Sooja 6, 76505 ("KORIKS", "vi")

1.            Hur behandlas uppgifterna?

KORIKS ansvarar för behandlingen och för säkerheten av personuppgifter som lämnas i samband med dina besök till webbplatsen, de förfrågningar du gör där och dina inköp i webbutiken.

Vår webbplats använder webbkakor eller cookies i syfte att: a) möjliggöra den tekniska driften av webbplatsen och b) optimera användningen av webbplatsen och förbättra användarupplevelsen. Du kan ändra dina val för webbkakor under inställningarna för din webbläsare (browser) och på webbplatsens inställningar för webbkakor.

2.            Vilka personuppgifter vi behandlar och varför?

Aktivitet

Personuppgifter

Syfte

Grund för behandlingen

Personuppgifter som besökaren anger i webbplatsens kontaktformulär.

För- och efternamn, e-postadress, innehållet i meddelandet

Kommunikation med potentiell kund

Avtalet (avtalsförhandlingar)

Köpuppgifter (information om inköp från webbutiken eller utanför webbutiken).

Namn och efternamn, e-postadress, personnummer, köpta varor, datum och tid för köpet, betalt belopp

Lösning av eventuella rättstvister

Berättigat intresse

Kreditupplysningar

Uppgifter om registrerade betalningsanmärkningar

Bedömning av kundens betalningsbeteende ifall varorna ska betalas mot faktura efter leverans, om sådan betalningsmetod erbjöds

Berättigat intresse

Lagring av redovisningsunderlag

Köpehandling

Fullgörande av skyldigheter enligt bokföringslagen

Lagstadgad skyldighet

Webbplatsens och webbutikens tekniska webbkakor

Typ av webbläsare, tekniska webbkakor, felmeddelanden

Webbplatsens funktion

Avtalet

Besökarens webbeteende

Typ av webbläsare, IP-adress, uppgifter om användning av webbplatsen

Optimera användarupplevelsen på webbplatsen

Berättigat intresse

 


            3.            Utlämnande av personuppgifter

Vi röjer inte dina personuppgifter eller lämnar ut dem till tredje part om det inte finns direkt behov för det på grund av ett avtalsförhållande eller en lagstadgad skyldighet. Våra anställda har tillgång till dina personuppgifter i den utsträckning som krävs för att de ska kunna utföra sina arbetsuppgifter.

Vi använder externa tjänsteleverantörer i vår försäljningsprocess för att kunna erbjuda kunden bättre möjligheter och säkerställa en fungerande försäljningsprocess. Dessa tjänsteleverantörer har inte rätt att använda dina personuppgifter för andra ändamål eller rätt att lagra dem längre än vad som är nödvändigt för tjänstens tillhandahållande enligt ingånget avtal.

Dessa tjänsteleverantörer kan även finnas utanför Europeiska Unionen. Detta innebär att en del av uppgifterna kan vid vissa fall även överföras till mottagare utanför EU. Vid sådana fall ser vi till att överföring av uppgifter sker i enlighet med tillämpliga dataskyddsregler och lagar samt att nödvändiga avtalsmässiga, tekniska och organisatoriska åtgärder vidtas.

När du lämnar KORIKS webbplats eller omdirigeras till en tredje parts webbplats eller app gäller inte längre det integritetsmeddelande och de försäljningsvillkor som beskrivs här. Vi tar inget ansvar för andra webbplatsers intergitetspolicy och rekommenderar att alltid läsa igenom sådan information.

Med vilka och i vilket syfte kan vi dela dina personuppgifter?

Mottagarkategorier

Syftet med delningen

Tillhandahållare av tekniska tjänster

Vi samarbetar med tjänsteleverantörer som erbjuder sådana tjänster som är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera. Bland våra samarbetspartners finns dessutom leverantörer av sådana tekniska lösningar och säkerhetslösningar som är nödvändiga för webbutikens funktion. Be om mer information via info@badtunnaexpert.se.

Kontroll av betalningsanmärkningar

Kontroll av ev. betalningsanmärkningar ifall betalning för varan sker mot faktura efter varans mottagande, om sådan betalningsmetod erbjöds.

Leverans

Tillhandahållande av leveransuppgifter (namn, telefonnummer, e-postadress, leveransadress) till leverantörer av paketautomat- och budtjänster i leveranssyfte.

Betaltjänstleverantör

Kreditkortsbetalningar förmedlas av en betaltjänstleverantör. Betalning sker utanför Webbutiken i en säker miljö hos betaltjänstleverantören. Säljaren saknar tillgång till kundens bank- och kreditkortsuppgifter. Be om mer information om tjänsteleverantören via info@badtunnaexpert.se.

Leverantör av redovisningstjänster

Vi delar transaktionsrelaterade uppgifter med leverantören av redovisningstjänster i den omfattning som anges i Estlands bokföringslag.

 

4.            Säkerställande av personuppgifters säkerhet

Vi vidtar nödvändiga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att garantera säkerheten för alla uppgifter. Vi säkerställer att dina personuppgifter skyddas mot avsiktlig eller oavsiktlig förstörelse, ändring, obehörig åtkomst eller annan olaglig behandling.

5.            Lagring och radering av personuppgifter

Lagringstider för personuppgifter beror på de syften för vilka de behandlas och på vilken rättslig grund det görs. Behandling av personuppgifter som samlas in via webbplatsen grundas normalt på vårt berättigade intresse eller på ingånget avtal.

Uppgifter

Syftet med behandlingen

Lagringstid

För- och efternamn, e-postadress, innehållet i meddelandet

Avtalsförhandlingar

1 år

Köpuppgifter (information om inköp från webbutiken eller utanför webbutiken).

Köphistoriken lagras för hantering av eventuella rättsliga anspråk.

3 år från och med uppgörelsen

Uppgifter om registrerade betalningsanmärkningar

Bedömning av kundens betalningsbeteende ifall varorna ska betalas mot faktura efter leverans, om sådan betalningsmetod erbjöds

3 år efter kontroll av betalningsanmärkningar

Köpehandling

Fullgörande av skyldigheter enligt bokföringslagen

7 år + innevarande räkenskapsår

Typ av webbläsare, tekniska webbkakor, felmeddelanden, IP-adress, uppgifter om användningen av webbplatsen

Webbanalys och teknisk funktion

Tekniska webbkakor upp till 1 vecka

Analytiska webbkakor för bästa användarvänlighet i upp till 3 månader

 

            6.              Den registrerades rättigheter

Observera att rättigheter rörande personuppgifter kan endast utövas om personen har identifierats av den personuppgiftsansvarige. Om du använder vår webbplats så att vi inte kan identifiera dig som en specifik fysisk person (oidentifierat) kan du inte utöva dina rättigheter som identifierad person.

1)                  Rätt att få tillgång till sina uppgifter. Du har rätt att veta vem som behandlar dina personuppgifter, hur, vilka personuppgifter som behandlas och från vilka källor de hämtas.

2)                  Överföring av personuppgifter. Du har rätt att begära att de personuppgifter som samlats in om dig överförs i maskinläsbar form till en annan tjänsteleverantör, till exempel en sådan vars tjänster du vill använda i framtiden.

3)                  Radering av uppgifter / rätt att bli bortglömd. Du har rätt att begära att dina personuppgifter raderas om du inte längre vill att de behandlas och om den personuppgiftsansvarige saknar berättigat skäl att använda dem.

4)                  Begränsning av behandlingen / rätt att invända mot behandling. Du har rätt att begränsa och förbjuda behandling av dina personuppgifter på vissa villkor. Vid rimliga skäl har du även rätt att invända mot behandling av dina uppgifter om behandlingen grundas på berättigat intresse.

5)                  Rättelse av uppgifter. Du har alltid rätt att rätta eller ändra personuppgifter om de är felaktiga och om den felaktigheten kan påverka dig.

6)                  Rätt att återkalla samtycke. Om du har gett samtycke till behandling av dina personuppgifter har du alltid rätt att återkalla det.

 

            7.              Ändringar i integritetsvillkoren

Vi förbehåller oss rätten att vid behov göra ändringar i detta integritetsmeddelande. Därför ber vi dig att läsa igenom det från tid till annan. Meddelanden om viktiga ändringar och uppdateringar kommer att publiceras på vår webbplats. Ändringarna träder i kraft från och med att de publiceras på webbplatsen.

 

Frågor om personuppgifter besvaras inom 30 dagar.

Om du har några frågor om behandling av dina personuppgifter var god och kontakta oss via info@badtunnaexpert.se.

Tillsynsmyndigheten för behandling av personuppgifter är estniska dataskyddsinspektionen Eesti Andmekaitse Inspektsioon. Du har även rätt att lämna in klagomål till estniska dataskyddsinspektionen via info@aki.ee.