Meny
Kundvagn

Försäljningsvillkor

KORIKS-FIIBERS FÖRSÄLJNINGSVILLKOR

Koriks-Fiiber OÜ, organisationsnummer 10959488, Harju län, Saue kommun, Saue stad, Sooja 6, 76505 (”Säljaren”)

Säljaren säljer de produkter de har i sitt sortiment såväl genom direkt kontakt med köparen (förfrågningar via e-post, förfrågningsformulär, i säljarens lokaler) som i sin webbutiken på webbplatserna www.koriks.eewww.koriks.fiwww.koriks.eu, www.badtunnaexpert.se

Köpeavtalets giltighet, varu- och prisinformation

Försäljningsvillkoren gäller vid köp av varor från webbutiken och på alla köpeavtal som ingås mellan köparen och Säljaren, inklusive de köpeavtal som ingås utanför webbutiksmiljön.

Säljaren har rätt att ensidigt göra ändringar i eller tillägg till försäljningsvillkoren vid affärsmässiga behov och på de villkor som föreskrivs i Republiken Estlands lagstiftning. Köparen godkänner de Försäljningsvillkoren som gäller vid tidpunkten för köpet och den aktuella versionen av Försäljningsvillkoren finns tillgänglig på Säljarens webbplats eller tillhandahålls köparen i samband med köpet om köpet görs utanför webbutiken.

Priserna på de produkter som säljs i webbutiken finns angivna vid produkterna eller tillhandahålls av Säljaren som svar på prisförfrågan. Alla priser anges i euro. Fraktavgift tillkommer priset.

Fraktavgiften beror på leveransadressen och den leveransmetod som används. Webbutikens fraktavgift visas för köparen när beställningen görs.

Information om varorna finns angiven i webbutiken direkt vid varorna, skickas till köparen av Säljaren eller tillhandahålls i Säljarens lokaler.

Beställning

För att göra en beställning via förfrågningsformuläret eller via e-post ska köparen skicka säljaren sina kontaktuppgifter och en beskrivning av önskade varor. Säljaren kontaktar därefter köparen för en fortsatt köpprocess och fakturering.

För beställning i webbutiken läggs önskade produkter i varukorgen. I samband med beställning fyller man i de obligatoriska fälten och väljer en lämplig leveransmetod. Därefter visas den sammanlagda köpeskillingen som kan betalas på ett säkert sätt med följande betalningsmetoder.

  • Betalning med kreditkort (enligt alternativen i Webbutiken)

  • Förskottsbetalning mot faktura

  • Betalning mot faktura efter leveransmottagning för köp upp till 3 000 euro, om denna betalningsmetod erbjuds i webbutiken (under förutsättning att köparen anger sitt namn och person-/organisationsnummer för att Säljaren ska kunna göra en kreditupplysning)

  • Kontant betalning i Säljarens lokaler

  • Avbetalning enligt betaltjänstleverantörens villkor

Betalningar förmedlas av betaltjänstleverantören. Betalning sker utanför Webbutiken i en säker miljö. Betalning med kreditkort sker i en säker miljö hos betaltjänstleverantören. Säljaren saknar tillgång till kundens bank- och kreditkortsuppgifter. Avtalet träder i kraft fr.o.m. att köpeskillingen har kommit Säljaren till handa på dennes bankkonto.

Säljaren är personuppgiftsansvarig och lämnar de personuppgifter som behövs för hantering av betalningar till betaltjänstleverantören som är personuppgiftsbiträde.

Om beställda varor inte kan levereras på grund av att varorna är slut på lager eller av annan anledning, meddelas köparen därom snarast möjligt och den betalda köpeskillingen (inklusive fraktkostnader) återbetalas utan dröjsmål, dock senast inom 14 dagar efter meddelandet.

Leverans

Varor levereras till de flesta länder.

Köparen erbjuds följande leveransalternativ för varorna: 

  • Leverans till paketautomat (Omniva, DPD, Smartpost), endast i Estland

  • Hemleverans med bud

  • Köparen hämtar varorna själv

Fraktkostnader betalas av köparen och aktuell prisinformation visas vid varje leveransalternativ eller avtalas separat mellan köparen och Säljaren.

Webbutikens försändelser inom Estland levereras vanligtvis till köparens angivna leveransadress inom 7 arbetsdagar från att köpeavtalet har trätt i kraft. Utanför Estland levereras varorna inom 14 kalenderdagar. Den exakta leveranstiden beror på orderingången och anges innan beställningen görs.

Vid undantagsfall har Säljaren rätt att leverera varorna senast inom 45 kalenderdagar.

Ångerrätt

Efter leveransmottagning har köparen rätt att inom 14 dagar frånträda avtalet som ingåtts via Webbutiken.

Konsumentens ångerrätt enligt 56 § estniska lagen om fordringsrätt (VÕS) gäller inte i de fall som anges i 53 § 4 st VÕS. Bland annat (utan att det påverkar andra grunder som anges i 53 § 4 st VÕS) gäller inte Konsumentens ångerrätt om:

  • varorna har tillverkats anpassat till Konsumentens personliga behov;

  • varorna har tillverkats i enlighet med de villkor som konsumenten har angett.

För att kunna nyttja 14-dagars ångerrätt får den beställda varan inte ha använts för annat ändamål än det som är nödvändigt för att försäkra sig om varans överensstämmelse med dess avtalade natur, egenskaper och funktioner, inom samma gränser som gäller vid testning av varor i en fysisk butik.

Om varan har använts för annat ändamål än det som är nödvändigt för att försäkra sig om varans överensstämmelse med dess avtalade natur, egenskaper och funktioner, eller vid tecken på varan som tyder på att den har använts eller förbrukats har Webbutiken rätt att minska beloppet som ska återbetalas med ett belopp som motsvarar varans värdeminskning.

För att returnera varorna måste en ångeranmälan, som kan fyllas i här, skickas till e-postadressen info@badtunnaexpert.se senast 14 dagar efter att varorna mottagits.

Fraktkostnaden för de returnerade varorna betalas av köparen, såvida orsaken till returneringen inte är att den returnerade varan inte överensstämmer med det som beställts (t.ex. fel eller defekt produkt).

Köparen måste returnera varan inom 14 dagar efter att ha gjort ångeranmälan eller lämna in ett intyg om att varan har överlämnats till fraktaren inom den ovan angivna perioden.

Efter mottagning av den returnerade varan återbetalar Webbutiken alla belopp som köparen har betalat för varan enligt avtalet utan dröjsmål, dock senast inom 14 dagar från att ha mottagit ångeranmälan.

Webbutiken kan vägra återbetalning tills varan som utgör föremål för avtalet har kommit dem till handa eller tills köparen har lämnat in intyg om att varan har returnerats, beroende på vilket som inträffar först.

Om köparen uttryckligen har valt ett annat leveranssätt än det billigaste leveranssättet som erbjuds av Webbutiken har Webbutiken ingen skyldighet att ersätta konsumenten för den kostnad som överstiger kostnaden för det billigaste leveranssättet.

Webbutiken har rätt att frånträda försäljningsavtalet och kräva att köparen returnerar varan om fel varupris har angetts i webbutiken av misstag och det priset ligger avsevärt under marknadspriset.

Rätten att frånträda avtalet gäller inte om köparen är en juridisk person.

14 dagars ångerrätt gäller inte om köparen gör sitt köp på plats i Säljarens lokaler. Den reklamationsrätt som beskrivs i försäljningsvillkoren gäller även för varor som köpts på plats.

Reklamationsrätt

Säljaren ansvarar för sådana fel eller brister på varan som varan var behäftad med redan vid leveranstillfället och som upptäcks inom upp till två år från varans överlämnande till köparen. Ett fel på varan som upptäcks under sex första månader efter varans överlämnande till köparen förutsätts ha förelegat redan vid leveranstillfället. Bevisbördan för den omständigheten åligger Säljaren.

Vid fel på varan har köparen rätt att kontakta webbutiken senast inom två månader genom ett e-postmeddelande till info@badtunnaexpert.se.

Säljaren är inte ansvarig för fel som har uppstått efter att varorna har överlämnats till köparen.

Om den köpta varan är behäftad med fel som Säljaren ansvarar för ska Säljaren reparera eller ersätta varan. Om varan inte kan repareras eller bytas ut återbetalar Säljaren alla kostnader i samband med försäljningsavtalet till köparen.

Säljaren ska svara på konsumentens reklamation inom 15 dagar, skriftligen eller i ett format som kan återges skriftligen.

Direktmarknadsföring och behandling av personuppgifter

Säljaren använder de av köparen angivna personuppgifterna endast för hantering av beställningen och för varans leverans till köparen. Säljaren överför personuppgifter till tillhandahållare av frakttjänster i leveranssyfte.

Säljaren skickar nyhetsbrev och erbjudanden till köparens e-postadress endast om köparen har uttryckt önskemål om att få sådana nyhetsbrev och erbjudanden genom att ange sin e-postadress på webbplatsen och godkänna direktutskick.

Köparen har rätt att när som helst avstå från erbjudanden och nyhetsbrev till angiven e-postadress genom ett e-postmeddelande därom eller genom att följa instruktionerna i e-postmeddelandet med erbjudandena.

Läs närmare om behandling av personuppgifter i våra integritetsvillkor.

Tvistlösning

Om köparen har några klagomål angående Säljaren ska dessa skickas till e-postadressen info@badtunnaexpert.se.

Vid Säljarens rätt eller skyldighet att skicka information eller dokument till köparen via e-post ansvarar köparen personligen för att Säljaren ges en giltig och köparen tillhörande e-postadress för alla de fall som anges i försäljningsvillkoren.

Dessa försäljningsvillkor och köpeavtalet regleras av lagstiftningen i Republiken Estland.

Alla tvister som uppstår i samband med försäljningsvillkoren och köpeavtalet ska lösas förhandlingsvägen. Om ingen överenskommelse kan nås löses tvisten hos konsumenttvistenämnden eller i estnisk domstol.

Om köparen inte är nöjd med Säljarens svar på köparens skriftliga reklamation kan köparen (fysisk person, konsument) skicka sin anmälan/reklamation rörande de varor som köpts från Säljaren till Estlands myndighet för konsumentskydd och teknisk tillsyn (Endla 10A, 10122 Tallinn, tel: +372 620 1707 (konsumentrådgivning), +372 667 2000 (allmän information), e-post: info@ttja.ee) eller fylla i formuläret för ODR (Online Dispute Resolution) på online-plattformen https://ec.europa.eu/odr/. Tvistlösning hos kommissionen sker kostnadsfritt för köparen.